รายละเอียดบทความ

AM & PM บนนาฬิกาข้อมือ คืออะไร?

AM & PM บนนาฬิกาข้อมือ คืออะไร?


AM & PM บนนาฬิกาข้อมือ คือการบอกเวลาที่แบ่งเป็น 12 ชั่วโมง สำหรับนาฬิกาข้อมือระบบ 24 ชั่วโมง จะไม่มี AM & PM


AM & PM เป็นตัวย่อภาษาละดิน

AM คือ Ante meridiem
แปลว่า “ก่อนเที่ยงวัน” (Before midday)

PM คือ Post meridiem
แปลว่า “หลังเที่ยงวัน” (After midday)

สรุปคือ

AM (Ante Meridiem) ใช้เวลา หลังเที่ยงคืน ถึง ก่อนเที่ยงวัน (00.00-11.59)
PM (Post Meridiem) ใช้เวลา หลังเที่ยงวัน ถึง ก่อนเที่ยงคืน  (12.00-23.59)บนหน้าปัดนาฬิกาข้อมือ AM จะใช้บอกเวลาเที่ยงคืน > เที่ยงวัน PM จะใช้บอกเวลาเที่ยงวัน > เที่ยงคืน เช่น เวลา 6 โมงเช้า จะใช้สัญลักษณ์ AM  เวลา 6 โมงเย็น จะใช้สัญลักษณ์ PM

โดยมาตรฐานของการบอกเวลาราย 12 ชั่วโมงบนนาฬิกาข้อมือ จะใช้ AM และ PM แต่ยกเว้นบางประเทศ เช่น แอลเบเนียใช้คำว่า PD และ MD แทน

ความเป็นมาของการบอกเวลาราย 12 ชั่วโมงบนนาฬิกาข้อมือ มาจากอียิปต์ คนในสมัยก่อนจะแบ่งเวลาออกเป็นครึ่งวัน หรือ 12 ชั่วโมง ซึ่งไม่ค่อยมีความแน่นอน บางทีเวลาอาจเปลี่ยนได้ตามฤดูกาล เช่น ฤดูหนาวก็จะแลดูค่ำเร็วกว่าหน้าร้อน

ต่อมาในสมัยโรมัน ก็แบ่งเวลาใน 1 วัน เป็น 12 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่จะแบ่งเป็นช่วง ในกลางวันช่วงละ 1 ชั่วโมง โดยมีนาฬิกาแดดเป็นตัวช่วย ในตอนกลางคืนแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 3 ชั่วโมง ถึงจะมีการแบบเวลาเป็นช่วงมากขึ้น แต่ก็ยังไม่มีความแน่นอน 1 ชั่วโมงในสมัยโรมัน อาจไม่เท่า 1 ชั่วโมงในปัจจุบันก็ได้

แต่ก็เกิดปัญหากับการบอกเวลาราย 12 ชั่วโมงบนนาฬิกาข้อมือ ถ้าเป็นนาฬิกาข้อมือแบบเข็ม เวลาเที่ยงวันและเที่ยงคืน เข็มนาฬิกาจะชี้เลข 12 เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นนาฬิกาแบบดิจิตอลตัวเลขจะเกิดปัญหาในการบอกเวลาทันที ทำให้ไม่ทราบว่าเวลาไหนเป็นเที่ยงวันหรือเที่ยงคืน การบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมง โดยตัด AM & PM ออก จึงได้ถูกคิดขึ้นมาใช้งานบนนาฬิกาดิจิตอล

 

ผู้ลงบทความ : Fashionbeloved